• Dyrektor
     
    p. Agnieszka Olczak

     

    Wicedyrektor
     
    p. Justyna Kłos

     

     
    Edukacja wczesnoszkolna
     

    p. Małgorzata Cwynar

    p. Agnieszka Lasocka
     
    p. Anna Połeć
     
    p. Renata Rykowska
     
    p. Monika Strakowska
     
    p. Wioletta Dziedzic
     
    p. Bogusława Ciupa

     

    Język polski

     

    p. Liliana de Vacqueret
     
    p. Agnieszka Krogulec
     
    p. Edyta Sawicka-Miodek

     

     
    Matematyka

     

    p. Justyna Kłos
     
    p. Monika Spychalska
     
    p. Joanna Buniowska

     

     
    Chemia

     

    p. Małgorzata Mazurek

     

     
    Biologia

     

    p. Urszula Cyga

     

     
    Geografia

     

    p. Martyna Jaworska

     

     
    Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

     

    p. Marcin Pietrzak

     

     
    Religia

     

    p. Katarzyna Stańczuk
     
    ks. Maciej Szymański

     

     
    Język angielski

     

    p. Joanna Jaroszkiewicz

    p. Marta Ochmańska
     
    p. Angelika Łakomska
     

     

     
    Język niemiecki

     

    p.Sajda Renata

     

     
    Informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne edukacja dla bezpieczeństwa

     

    p. Janusz Pałka

     

     
    Plastyka, zajęcia artystyczne

     

    p. Agnieszka Zabłocka-Osial

     

     
    Muzyka

     

    p. Michał Kwiatek

     

     
    Wychowanie fizyczne

     

    p. Alina Peryt
     
    p. Krzysztof Romanowski

     

     
    Pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel Wdż

     

    p. Violetta Zysik
     

    Pedagog specjalny

    p. Jolanta Zdanowska

     

    p. Elżbieta Wachnik

     

    Psycholog

     

    p. Joanna Choszczyk

     

    Logopeda

     

    p. Michalina Mikołajczak-Król

     

    Pedagog terapeuta
     

    p. Monika Strakowska 

    p. Agnieszka Lasocka

    p. Bogusława Ciupa

     

     
    Bibliotekarz

     

    p. Edyta Sawicka-Miodek

     

     
    Etyka
     
    p. Agnieszka Krogulec

     

    Nauczyciele świetlicy

     

    p. Renata Bujak- koordynator do spraw świetlicy
     
    p. Monika Wiankowska