• PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2020/2021

  Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

  Przewodniczący 

  I Zastępca 

  II Zastępca 

  Rzecznik Praw Uczniów 

  Członkowie -

  Opiekun Samorządu – Pani Katarzyna Stańczuk