• Harmonogram konkursów

   W roku szkolny mogą odbyć się, zaakceptowane przez zespół przedmiotowy, dodatkowe konkursy nieprzewidziane w harmonogramie.
   harmonogram_konkursow_2019_2020.pdf

   kuratoryjne2019.pdf

    

     • Konkurs plastyczny " Bezpiecznie na wsi. Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz"
     • Konkurs plastyczny " Bezpiecznie na wsi. Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

     • 29.01.2020 11:55
     • Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowany przez Krus pt: "Bezpiecznie na wsi. Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz".
      Konkurs dla uczniów klas 0-III i IV-VIII. Prace w formacie A3, dowolnej technice, należny oddać do 26.02.2020
      Regulamin konkursu, wszystkie informacje, zgody na stronie www.krus.gov.pl


      Szkolny koordynator
      Agnieszka Zabłocka-Osial
     • więcej
     • KONKURS NA WIERSZ WALENTYNKOWY
     • KONKURS NA WIERSZ WALENTYNKOWY

     • 26.01.2020 08:14
     •  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas:

      ·       1-3 SP

      ·       4-8 SP

       

      Wiersz można napisać w języku polskim lub angielskim!
       Pochwalcie się swoim talentem literackim. Czekamy na kreatywne, wzruszające, pełne uczucia i chwytające za serce wiersze!

      Na Wasze prace czekamy do 7.02.2020.  

      Prace można składać do p. Edyty Sawickiej-Miodek lub p. Marty Ochmańskiej

      Regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły.

       

      "Najlepszych i najpiękniejszych 
      rzeczy na świecie, 
      nie można ani zobaczyć ani dotknąć. 
      Trzeba je poczuć sercem." 

      H. Keller 

       

      "Kochać, to nie znaczy patrzeć 
      na siebie nawzajem, 
      lecz patrzeć razem w tym
      samym kierunku." 

       

     • więcej
     • Konkurs matematyczny " Ciekawe konstrukcje matematyczne"

     • Data: 17.03. 2020r.

      Temat konkursu: „Ciekawe konstrukcje matematyczne”

      Imię i nazwisko nauczyciela (organizatora): Justyna Kłos, Monika Spychalska, Joanna Buniowska

      Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku  w Zaborowie

      Cele konkursu:
      - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,
      - poszerzanie wiedzy na temat konstrukcji geometrycznych,
      - budzenie nawyku współzawodnictwa,
      - rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych i artystycznych.

      Zadania dla uczestników konkursu:

      Uczniowie wykonują konstrukcję matematyczną z dowolnych materiałów np. papier, drewno, tworzywa sztuczne. Do pracy należy dołączyć kartkę, na której jest imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

      Zasady wyłaniania zwycięzców:

      Oceniana będzie estetyka wykonania, poziom trudności oraz oryginalność wykonanej figury geometrycznej. Prace będą  oceniane w dwóch kategoriach: klasy 4 -5  i  klasy 6-8.

      Skład komisji oceniającej: Justyna Kłos, Monika Spychalska, Joanna Buniowska

       

       

       

     • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur".

     • 19 marca 2020 r. odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur".
      Zgłoszenia i opłatę w wysokości 10 zł przyjmowane są, do 24 stycznia, przez wychowawców klas II i III i nauczycieli matematyki uczących w klasach IV-VIII.

      Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. J. Buniowska

      Regulamin: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

     • Konkurs Stefan Kardynał Wyszyński

     • dla klas 1-4 i 5-8

      TEMATY KONKURSU
      1. „W każdych warunkach można osiągnąć świętość.” Rozwiń myśl Prymasa Tysiąclecia,
      powołując się na przykłady z życia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i innych ludzi,
      przykłady z literatury oraz historii, a także własne doświadczenia.
      2. „Taki duży, taki mały może świętym być…”(Zespół „Arka Noego”) Moja recepta na
      (nie)zwyczajną świętość realizującą się każdego dnia.
      3. Moje spotkanie ze świętym… (np. Janem Pawłem II, Stefanem Kardynałem
      Wyszyńskim, Urszulą Ledóchowską, Jerzym Popiełuszką lub moim świętym
      patronem) Czy życie błogosławionych i świętych może stać się drogowskazem dla
      współczesnego człowieka?
      4. „Świętość, która realizowała się pośród nas.”(Abp Wojciech Polak) Świadectwo przyjaźni
      dwóch wielkich Polaków i ludzi Kościoła – św. Jana Pawła II i błogosławionego
      Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

      KRYTERIA OCENY PRAC
      1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:
       literackiej
      forma dowolna:
      – wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, wywiad, esej,
      rozprawka i in.,
      – komiks,
      – lapbook;
       plastycznej
      format i technika dowolna: plakat, rysunek, obraz i in.
      2. Kryteria oceny:
      – praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa,
      ortografczna, oryginalność ujęcia tematu;
      – praca plastyczna: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka

      Na prace indywidualne czekamy do 16 marca 2020r.

     • Ogólnopolski Konkurs Savoir - vivre na co dzień!

     • Zapraszamy Uczniów klas I - VIII do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Savoir - vivre na co dzień. Konkurs składa się z jednego etapu (test jednokrotnego wyboru, krótkie odpowiedzi na pytania otwarte). Materiały konkursowe i regulamin dostępne są na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl
      Opłata konkursowa wynosi 8 zł.
      Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do Wychowawców (kl. I - III) i Nauczycieli języka polskiego. Termin zgłoszeń upływa 7 lutego. Konkurs zostanie przeprowadzony 20 marca 2020 r.

     • NAPISZ WŁASNY WIERSZ PASUJĄCY DO HASŁA PRZEWODNIEGO:


     • Czasami cud, to po prostu dobry człowiek o wrażliwym sercu.

      KATEGORIE / UCZESTNICY:
      Konkurs poetycki rozgrywany jest w trzech kategoriach:
      1)dla uczniów szkół podstawowych – klasy 4, 5, 6,
      2)dla uczniów szkół podstawowych – klasy 7,8

      KRYTERIA OCENIANIA:
      Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 utwory poetyckie.
      Kryteria oceny:
      - nieszablonowość, oryginalność realizacji tematu, zastosowanie i jakość doboru
      środków stylistycznych, gatunek, forma poetycka, zgodność z hasłem
      przewodnim, struktura tekstu, poprawność językowa, wartości artystyczne,
      samodzielność.

      na pracę czekamy do 2 marca. nauczyciele religii i nauczyciele języka polskiego

     • Konkurs plastyczny pt. "Anieli grają, króle witają"

     • Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Anieli grają, króle witają". Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.) Format pracy: A4, A3, A2 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem („Anieli grają, króle witają”), oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.

       

      Prace do 31 stycznia można oddać do nauczycieli religii.

     • VI Festiwal Pieśni Powstańczej

     • 24 stycznia w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły, odbędzie się w naszej szkole po raz szósty, Festiwal Pieśni Powstańczej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach: kl. 1-3, 4-6 i 7-8. Wychowawca każdej klasy do 20 grudnia, losuje pieśń powstańczą, którą uczniowie wykonają podczas Festiwalu. Za przygotowanie stroju można zdobyć dodatkowy punkt. Wychowawcy dostarczają podkłady muzyczne do 15 stycznia do p. Wioletty Dziedzic sala nr 5.

     • Plejada Świętych i Aniołów

     • 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-3;4-6 i 7- 8

      2. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli, za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

      Gorąca prośba: uczniowie informują swoich katechetów o chęci udziału do 30 października

      4.Termin: 31.10.2019. czwartek. Sala widowiskowa godz. 12:30

     • Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas 1-3

     • odbędzie się 10 stycznia 2020 roku (godz.9.00) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej, również w innym języku. Zapraszamy duety i trio. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się z przygotowanymi podkładami muzycznymi do p. Wioletty Dziedzic sala nr 5, do 07 stycznia 2020 roku.

     • Konkurs poetycki - napisz kolejną zwrotkę kolędy „Dzisiaj w Betlejem”

     • Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poetyckim na napisanie kolejnej zwrotki kolędy„Dzisiaj w Betlejem”. Nowa zwrotka kolędy powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału „Dzisiaj w Betlejem” oraz mieć tę samą strukturę i melodię. Musi treścią nawiązywać do zwrotek poprzednich oraz mieć takie same rymy. Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji. Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie uwzględnienie rytmu, melodii i struktury kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.

      Prace można oddać do 16 grudnia do nauczycieli religii

       

     • 28 października 2019 r. odbędzie się 1. etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu „Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”.

     •  

      Deklarację udziału w konkursie konkursu wraz z kwotą wpisową 10 zł należy złożyć do 27 września 2019 r. do wychowawców (w przypadku klas I – III) lub do nauczycieli języka polskiego(w przypadku klas IV – VIII). Od 11 września do udziału w konkursie zgłosiło się już 24 uczniów z naszej szkoły.

      Konkurs składa się z trzech etapów: I etap (szkolny) – test jednokrotnego wyboru; II etap (szkolny) – korekta językowa krótkiego tekstu; III etap (finał ogólnopolski w ośrodku akademickim) – napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej (twórcze pisanie).

      więcej szczegółów

     • Konkurs recytatorsko- muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 1-3

     • odbędzie się 17 grudnia 2019 roku (wtorek-godz.8.55) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować lub zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest wykonanie również w duecie. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 10 grudnia 2019 roku.

     • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

     • Konkurs trwa od 18 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

      - Uczestnicy to: Uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej.

      - Udział w konkursie polega na indywidualnym lub zespołowym przygotowaniu pracy na podany temat.

      Technika - projekt i wykonanie ozdoby świątecznej np. mikołaj, szopka, bombka, aniołek, stroik, zawieszka, pierniczki itp. - Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe.

      Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 10 grudnia 2019 r. do wychowawcy klasy

      - Prace uczniów będą przekazane na kiermasz świąteczny( środki finansowe będą przeznaczone na cele uczniów naszej szkoły)

      Regulamin - odoba2019(1).pdf

    • Konkurs kuratoryjny. Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – człowiek odwagi” w roku szkolnym 2019/2020.

    • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 4-8 szkoły podstawowej ze szkół na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs obejmie znajomość wybranych fragmentów nauczania papieskiego dotyczącego tematyki wierności prawdzie i obrony wartości, w szczególności fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II: dzieciństwa i młodości, okresu wojny, kapłaństwa, wyboru na papieża i pontyfikatu (najważniejsze wydarzenia); wpływ Karola Wojtyły – Jana Pawła II na przemiany społeczno-polityczne na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, podróże w różne rejony świata i spotkania z bardzo różnymi grupami ludzi oraz mężne przeżywanie choroby przez ostatnie lata życia. Po materiały do nauki można zgłaszać się do nauczycieli religii od poniedziałku 28.10.
     Zgłoszenia do 12 listopada do nauczycieli religii.
     Etap szkolny odbywa się w szkole 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.12.00.
     • 14 listopada 2019 r. w naszej szkole odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna. Jej celem jest popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń starożytnych Greków i Rzymian

      http://www.olimpus.edu.pl/mitologia

     • MULTITEST dla kl. 8 z języka polskiego

     •  

      21 października 2019 r. odbędzie się konkurs z języka polskiego dla klasy 8. MULTITEST. Ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs trwa 60 minut, dodatkowe 10 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.

     • 8 listopada odbędzie się Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – Matematyka.Plus dla klas 3-8.

     •  

      Zapisy do 01.10.2019 roku u nauczycieli matematyki. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Monika Spychalska. Warunkiem zapisu jest uiszczenie opłaty 9,30 zł.

     • KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES LINGUA.PLUS dla klas 3-8 Zgłoszenia do 1.10.2019 roku do nauczycieli języka angielskiego.

     • Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Marta Ochmańska. Warunkiem zapisu jest uiszczenie opłaty 9,30zł.

      1. Inicjatorem Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- -LINGUA.PLUS jest Amermedia Sp. z o.o.

      2. Przedstawicielem konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za: – wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS – dystrybucje testów konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- -LINGUA.PLUS, – informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

      3. Cele Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- -LINGUA.PLUS – zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych; – rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz niemieckim; – wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim oraz niemieckim.

      4.Rodzaje Konkursu Językowego ENGLISH PLUS KATEGORIE DLA KLAS PODSTAWOWYCH – Podstawowa 3, – Podstawowa 4, – Podstawowa 5, – Podstawowa 6, – Podstawowa 7, – Podstawowa 8.

      więcej informacji na stronie organizatora