• Harmonogram konkursów

   W roku szkolny mogą odbyć się, zaakceptowane przez zespół przedmiotowy, dodatkowe konkursy nieprzewidziane w harmonogramie.
   harmonogram_konkursow_2019_2020.pdf

   kuratoryjne2019.pdf

    

     • Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

     • 04.05.2020 14:34
     • Data: 22. 05. 2020r.

      Temat konkursu: „Matematyka w kadrze”

      Imię i nazwisko nauczyciela (organizatora): Monika Spychalska, Joanna Buniowska

      Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

      Cele konkursu:
      - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań różnymi obliczami matematyki,
      -  łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych
      - budzenie nawyku współzawodnictwa,
      - rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników konkursu.

      Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie wykonują zdjęcie , które przesyłają do 22 maja na adres: spychalskamonika@szkolazaborow.pl bubniowskajoanna@szkolazaborow.pl Fotografie mogą dotyczyć przykładowo: liczb, kątów, figur płaskich, figury przestrzennych, jednostek symetrii, równoległych i prostopadłych, matematyki w naszym otoczeniu. Do zdjęcia musi być załączony krótki opis, który dokładniej wyjaśni związek  pracy  z matematyką.

      Zasady wyłaniania zwycięzców:

      Oceniana będzie: kreatywność, estetyka i efekt wizualny, oryginalne ujęcie tematu.

      Prace będą  oceniane w dwóch kategoriach: klasy 4 -5  i  klasy 6-8.

      Skład komisji oceniającej: Monika Spychalska, Joanna Buniowska

      Podpis nauczyciela (organizatora):

       

     • więcej
     • Uwaga! Konkurs plastyczny  „Co w puszczy piszczy?” pt. „ Las to życie”
     • Uwaga! Konkurs plastyczny  „Co w puszczy piszczy?” pt. „ Las to życie”

     • 05.03.2020 12:21
     • Tematem prac konkursowych jest życie w Puszczy Kampinoskiej- czyli świat fauny, flory i człowiek.

       Organizatorzy Konkursu:

      1. Główny Organizator - Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Ignacego Paderewskiego 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

      2. Współorganizator - Ośrodek Dydaktyczno –Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy

       Adresaci Konkursu:

      1. Uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny oraz w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (w dwóch kategoriach):

      - kategoria: dzieci młodsze - klasy I – IV

      - kategoria: dzieci starsze - klasy V – VIII

      Konkurs składa się z II etapów:

      I. Szkolnego - termin realizacji do dnia 8 kwietnia 2020 roku.

      Etap szkolny organizowany jest przez same Szkoły. Zakończenie tego etapu powinno zaowocować zorganizowaniem wystawy wszystkich prac i wybraniem 5 najlepszych z każdej kategorii wiekowej, które należy przesłać na Konkurs Regionalny.

      II. Regionalnego – ostateczny termin dostarczenia prac do dnia 20 kwietnia 2020 r. do Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. Ignacego Paderewskiego 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki):

      Wymogi formalne:

      1. Praca ma być wykonana tylko w technikach:

      malarskich (pastele olejne, farby wodne – akwarele, plakatówka),

      rysunkowych (ołówek, kredka, piórko, węgiel rysunkowy – utrwalony fiksatywą lub lakierem do włosów),

        .graficznych.

      2. Nie wolno stosować technik łączonych, fotomontażu, collage, wyklejanek itp.

      3. Prace wyłącznie formatu A-3 (297x420mm), oprawione na sztywnym kartonie o wymiarach

      zewnętrznych 60x40cm.

      4.W prawym dolnym rogu wizytówka z opisem pracy (biały kartka o wym.10x5 cm z czarnymi literami - napis komputerowy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły).

      5. Z tyłu pracy należy zamieścić metryczkę. (Metryczka- zał. nr 4)

      6. Praca musi być wykonana przez dziecko samodzielnie i nie może być kopią innej pracy.

      7. Na konkurs regionalny szkoła może przesłać do 5 prac z każdej kategorii wiekowej.

      8. Przesyłane prace powinny być wyłonione w szkolnym etapie konkursu.

      9. Wszystkie prace powinny być zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej.

       

      Pracę należy zgłaszać  do nauczyciela biologii lub nauczyciela plastyki

       

       

       

       

      XXV Edycja Konkursu Ekologicznego „Co w Puszczy piszczy?”

      konkurs wiedzy

       

       Organizatorzy:

      1.Główny Organizator - Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Ignacego Paderewskiego 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowieckii

      2.Współorganizator - Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, 05-085 Kampinos

       

       Adresaci Konkursu:

      Uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny oraz w mieście Nowy Dwór Mazowiecki.

       Cele Konkursu:

      1. Poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, historycznych i kulturowych Polskich Parków Narodowych, a w szczególności Kampinoskiego Parku Narodowego.

      2. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.

      3. Upowszechnienie wiedzy o ochronie przyrody (w tym gatunków zagrożonych) w Polsce.

      4. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii.

      5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów.

      6. Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów i pracy w zespole.

      7. Rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji

      Przebieg konkursu

       1.Konkurs składa się z trzech etapów:

      1a. Szkolnego

      1b. Półfinału – w formie gry terenowej przeprowadzonej na terenie Ośrodka Dydaktyczno- Muzealnego w Granicy1c.

      1c Finału Regionalnego – w formie konkursu wiedzy w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim Przebieg Konkurs:

      1. Etap szkolny odbędzie się w terminie do 27 marca 2020 roku w Szkołach, które zgłosiły się do udziału w konkursie, z zachowaniem formy i terminu określonego w § 4 pkt.3

       

      1.1. Za przygotowanie i przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu odpowiada: wyznaczony nauczyciel lub Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły;

      1.2. Konkurs przeprowadzony i oceniany będzie w formie ustalonej przez nauczyciela;

      1.3 Etap szkolny ma na celu wyłonić trzyosobową drużynę, która będzie reprezentować Szkołę w półfinale ;

      1.4 Skład drużyny reprezentującej daną Szkołę należy zgłosić do Nowodworskiego Ośrodka Kultury do 3 kwietnia 2020 roku .

       

       

       

       

       

      Zagadnienia i przykładowe  pytania w 1 etapie konkursu

      "Co w Puszczy Piszczy"  2019/2020

                                                                                       

      1. Zespoły roślinne KPN np. bór świeży, grąd, ols bagienny – skład, rodzaje drzew, inne rośliny
      2. Obszary ochrony ścisłej
      3. Rozpoznawanie drzew i innych roślin (15 drzew liściastych , 6 drzew iglastych)
      4. Drzewa pomnikowe (nazwy, wiek , miejsce występowania)
      5. Rodzaje ochrony przyrody (ochrona bierna, ochrona ścisła)
      6. Budowa geologiczna terenu, historia rzeki Wisły
      7. Zabytki na terenie KPN,
      8. Cmentarze wojenne
      9. Poroża i rogi
      10. Nazewnictwo zwierząt np. samiec  dzika, samica łosia itp.
      11. Nazewnictwo części zwierząt: ogon zająca, nogi łosia, itp
      12.  Parki Narodowe Polski – symbole parków, dlaczego zostały utworzonE
      13. Rozpoznawanie ssaków, gadów, płazów i ptaków KPN
      14. Ślady i tropy zwierząt
      15. Reintrodukcja roślin i zwierząt

       

       

       

       

       

       

       

     • więcej
     • Rodzina to miłość – konkurs dla dzieci
     • Rodzina to miłość – konkurs dla dzieci

     • 26.02.2020 10:08
     • Zapraszamy na 2. edycję konkursu plastycznego dla najmłodszych „Na początku była miłość – moja rodzina”.

       

       

      Celem konkursu jest zachęcenie rodziców, wychowawców do rozmów z najmłodszymi o wartościach rodziny w ich życiu, a także podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego. To również idealny sposób na rozwijanie talentów plastycznych dzieci.

       

       

       Do uczestnictwa zapraszamy dzieci z klas I‑III szkół podstawowych.
      technika i format pracy dowolny. temat pracy: jak rozumiesz tytuł konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina”
       

       

       

      na prace czekamy do 8 kwietnia nauczyciele katecheci

       

     • więcej
     • Konkurs na Kartkę Wielkanocną "Sercem malowane" - Fundacja BO WARTO
     • Konkurs na Kartkę Wielkanocną "Sercem malowane" - Fundacja BO WARTO

     • 26.02.2020 10:07
     • Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat do udziału w Konkursie na Kartkę Wielkanocną pn. ”SERCEM MALOWANE”. A że WARTO to niech zachętą będzie fakt, że to już dziewiąta edycja tego Konkursu, a idea tego przedsięwzięcia jest prosta – twórcza i zacna. Do dnia 10 marca czekamy i przyjmujemy PRACE wraz ze zgłoszeniami.   
      W załączeniu przesyłamy Regulamin i Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Więcej konkursowych szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej www.fundacjabowarto.pl. 
       
     • więcej
     • Ruszyły zapisy do ogólnopolskiego konkursu leksykalnego z języka angielskiego MEMORY MASTER!
     • Ruszyły zapisy do ogólnopolskiego konkursu leksykalnego z języka angielskiego MEMORY MASTER!

     • 24.02.2020 19:46
     • MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym.

      Zapisy do XII edycji Memory Master (wiosennej) rozpoczynają się 25.02.2020 i potrwają do 3.03.2020. Ze względu na coraz większe zainteresowanie konkursem i w związku z tym większą ilość czasu potrzebną na sprawy organizacyjne uprzejmie proszę o zachowanie terminu zapisów.

      Opłata za udział w XII edycji Memory Master to 10 zł.

      Przy wpłacie konieczne dostarczenie wypełnionej zgody rodzica na udział w konkursie. Zgoda dostępna do pobrania na stronie internetowej https://www.blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2/73-memory-master/159-memory-master-regulamin lub do odebrania od p. Marty Ochmańskiej, od środy będą również dostępne na tablicy przy pokoju nauczycielskim z informacjami o konkursach.

      Aby ułatwić zbieranie pieniędzy proszę klasowych skarbników o zbieranie pieniędzy i zgód do marca, a następnie przekazanie list do p. Marty Ochmańskiej.

      Konkurs odbędzie się 2 kwietnia.

      Serdecznie zachęcam do udziału.
       
     • więcej
    • Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

      

     Data: 17.03. 2020r.

     Temat konkursu: „Ciekawe konstrukcje geometryczne”

     Imię i nazwisko nauczyciela (organizatora): Justyna Kłos, Monika Spychalska, Joanna Buniowska

     Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku  w Zaborowie

     Cele konkursu:
     - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,
     - poszerzanie wiedzy na temat konstrukcji geometrycznych,
     - budzenie nawyku współzawodnictwa,
     - rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych i artystycznych.

     Zadania dla uczestników konkursu:

     Uczniowie wykonują konstrukcję geometryczną z dowolnych materiałów np. papier, drewno, tworzywa sztuczne. Do pracy należy dołączyć kartkę, na której jest imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

     Zasady wyłaniania zwycięzców:

     Oceniana będzie estetyka wykonania, poziom trudności oraz oryginalność wykonanej figury geometrycznej. Prace będą  oceniane w dwóch kategoriach: klasy 4 -5  i  klasy 6-8.

     Skład komisji oceniającej: Justyna Kłos, Monika Spychalska, Joanna Buniowska

     Podpis nauczyciela (organizatora):

      

    • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur".

    • 19 marca 2020 r. odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur".
     Zgłoszenia i opłatę w wysokości 10 zł przyjmowane są, do 24 stycznia, przez wychowawców klas II i III i nauczycieli matematyki uczących w klasach IV-VIII.

     Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. J. Buniowska

     Regulamin: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

    • Konkurs Stefan Kardynał Wyszyński

    • dla klas 1-4 i 5-8

     TEMATY KONKURSU
     1. „W każdych warunkach można osiągnąć świętość.” Rozwiń myśl Prymasa Tysiąclecia,
     powołując się na przykłady z życia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i innych ludzi,
     przykłady z literatury oraz historii, a także własne doświadczenia.
     2. „Taki duży, taki mały może świętym być…”(Zespół „Arka Noego”) Moja recepta na
     (nie)zwyczajną świętość realizującą się każdego dnia.
     3. Moje spotkanie ze świętym… (np. Janem Pawłem II, Stefanem Kardynałem
     Wyszyńskim, Urszulą Ledóchowską, Jerzym Popiełuszką lub moim świętym
     patronem) Czy życie błogosławionych i świętych może stać się drogowskazem dla
     współczesnego człowieka?
     4. „Świętość, która realizowała się pośród nas.”(Abp Wojciech Polak) Świadectwo przyjaźni
     dwóch wielkich Polaków i ludzi Kościoła – św. Jana Pawła II i błogosławionego
     Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

     KRYTERIA OCENY PRAC
     1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:
      literackiej
     forma dowolna:
     – wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, wywiad, esej,
     rozprawka i in.,
     – komiks,
     – lapbook;
      plastycznej
     format i technika dowolna: plakat, rysunek, obraz i in.
     2. Kryteria oceny:
     – praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa,
     ortografczna, oryginalność ujęcia tematu;
     – praca plastyczna: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka

     Na prace indywidualne czekamy do 16 marca 2020r.

    • Ogólnopolski Konkurs Savoir - vivre na co dzień!

    • Zapraszamy Uczniów klas I - VIII do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Savoir - vivre na co dzień. Konkurs składa się z jednego etapu (test jednokrotnego wyboru, krótkie odpowiedzi na pytania otwarte). Materiały konkursowe i regulamin dostępne są na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl
     Opłata konkursowa wynosi 8 zł.
     Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do Wychowawców (kl. I - III) i Nauczycieli języka polskiego. Termin zgłoszeń upływa 7 lutego. Konkurs zostanie przeprowadzony 20 marca 2020 r.

    • Konkurs plastyczny pt. "Anieli grają, króle witają"

    • Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Anieli grają, króle witają". Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.) Format pracy: A4, A3, A2 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem („Anieli grają, króle witają”), oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.

      

     Prace do 31 stycznia można oddać do nauczycieli religii.

    • VI Festiwal Pieśni Powstańczej

    • 24 stycznia w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły, odbędzie się w naszej szkole po raz szósty, Festiwal Pieśni Powstańczej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach: kl. 1-3, 4-6 i 7-8. Wychowawca każdej klasy do 20 grudnia, losuje pieśń powstańczą, którą uczniowie wykonają podczas Festiwalu. Za przygotowanie stroju można zdobyć dodatkowy punkt. Wychowawcy dostarczają podkłady muzyczne do 15 stycznia do p. Wioletty Dziedzic sala nr 5.

    • Plejada Świętych i Aniołów

    • 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-3;4-6 i 7- 8

     2. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli, za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

     Gorąca prośba: uczniowie informują swoich katechetów o chęci udziału do 30 października

     4.Termin: 31.10.2019. czwartek. Sala widowiskowa godz. 12:30

    • NAPISZ WŁASNY WIERSZ PASUJĄCY DO HASŁA PRZEWODNIEGO:


    • Czasami cud, to po prostu dobry człowiek o wrażliwym sercu.

     KATEGORIE / UCZESTNICY:
     Konkurs poetycki rozgrywany jest w trzech kategoriach:
     1)dla uczniów szkół podstawowych – klasy 4, 5, 6,
     2)dla uczniów szkół podstawowych – klasy 7,8

     KRYTERIA OCENIANIA:
     Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 utwory poetyckie.
     Kryteria oceny:
     - nieszablonowość, oryginalność realizacji tematu, zastosowanie i jakość doboru
     środków stylistycznych, gatunek, forma poetycka, zgodność z hasłem
     przewodnim, struktura tekstu, poprawność językowa, wartości artystyczne,
     samodzielność.

     na pracę czekamy do 2 marca. nauczyciele religii i nauczyciele języka polskiego

    • Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas 1-3

    • odbędzie się 10 stycznia 2020 roku (godz.9.00) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej, również w innym języku. Zapraszamy duety i trio. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się z przygotowanymi podkładami muzycznymi do p. Wioletty Dziedzic sala nr 5, do 07 stycznia 2020 roku.

    • Konkurs poetycki - napisz kolejną zwrotkę kolędy „Dzisiaj w Betlejem”

    • Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poetyckim na napisanie kolejnej zwrotki kolędy„Dzisiaj w Betlejem”. Nowa zwrotka kolędy powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału „Dzisiaj w Betlejem” oraz mieć tę samą strukturę i melodię. Musi treścią nawiązywać do zwrotek poprzednich oraz mieć takie same rymy. Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji. Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie uwzględnienie rytmu, melodii i struktury kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.

     Prace można oddać do 16 grudnia do nauczycieli religii

      

    • 28 października 2019 r. odbędzie się 1. etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu „Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”.

    •  

     Deklarację udziału w konkursie konkursu wraz z kwotą wpisową 10 zł należy złożyć do 27 września 2019 r. do wychowawców (w przypadku klas I – III) lub do nauczycieli języka polskiego(w przypadku klas IV – VIII). Od 11 września do udziału w konkursie zgłosiło się już 24 uczniów z naszej szkoły.

     Konkurs składa się z trzech etapów: I etap (szkolny) – test jednokrotnego wyboru; II etap (szkolny) – korekta językowa krótkiego tekstu; III etap (finał ogólnopolski w ośrodku akademickim) – napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej (twórcze pisanie).

     więcej szczegółów

    • Konkurs recytatorsko- muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 1-3

    • odbędzie się 17 grudnia 2019 roku (wtorek-godz.8.55) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować lub zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest wykonanie również w duecie. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 10 grudnia 2019 roku.

    • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

    • Konkurs trwa od 18 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

     - Uczestnicy to: Uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej.

     - Udział w konkursie polega na indywidualnym lub zespołowym przygotowaniu pracy na podany temat.

     Technika - projekt i wykonanie ozdoby świątecznej np. mikołaj, szopka, bombka, aniołek, stroik, zawieszka, pierniczki itp. - Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe.

     Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 10 grudnia 2019 r. do wychowawcy klasy

     - Prace uczniów będą przekazane na kiermasz świąteczny( środki finansowe będą przeznaczone na cele uczniów naszej szkoły)

     Regulamin - odoba2019(1).pdf

   • Konkurs kuratoryjny. Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – człowiek odwagi” w roku szkolnym 2019/2020.

   • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 4-8 szkoły podstawowej ze szkół na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs obejmie znajomość wybranych fragmentów nauczania papieskiego dotyczącego tematyki wierności prawdzie i obrony wartości, w szczególności fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II: dzieciństwa i młodości, okresu wojny, kapłaństwa, wyboru na papieża i pontyfikatu (najważniejsze wydarzenia); wpływ Karola Wojtyły – Jana Pawła II na przemiany społeczno-polityczne na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, podróże w różne rejony świata i spotkania z bardzo różnymi grupami ludzi oraz mężne przeżywanie choroby przez ostatnie lata życia. Po materiały do nauki można zgłaszać się do nauczycieli religii od poniedziałku 28.10.
    Zgłoszenia do 12 listopada do nauczycieli religii.
    Etap szkolny odbywa się w szkole 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.12.00.
    • MULTITEST dla kl. 8 z języka polskiego

    •  

     21 października 2019 r. odbędzie się konkurs z języka polskiego dla klasy 8. MULTITEST. Ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs trwa 60 minut, dodatkowe 10 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.

    • 8 listopada odbędzie się Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – Matematyka.Plus dla klas 3-8.

    •  

     Zapisy do 01.10.2019 roku u nauczycieli matematyki. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Monika Spychalska. Warunkiem zapisu jest uiszczenie opłaty 9,30 zł.

    • KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES LINGUA.PLUS dla klas 3-8 Zgłoszenia do 1.10.2019 roku do nauczycieli języka angielskiego.

    • Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Marta Ochmańska. Warunkiem zapisu jest uiszczenie opłaty 9,30zł.

     1. Inicjatorem Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- -LINGUA.PLUS jest Amermedia Sp. z o.o.

     2. Przedstawicielem konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za: – wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS – dystrybucje testów konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- -LINGUA.PLUS, – informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

     3. Cele Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- -LINGUA.PLUS – zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych; – rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz niemieckim; – wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim oraz niemieckim.

     4.Rodzaje Konkursu Językowego ENGLISH PLUS KATEGORIE DLA KLAS PODSTAWOWYCH – Podstawowa 3, – Podstawowa 4, – Podstawowa 5, – Podstawowa 6, – Podstawowa 7, – Podstawowa 8.

     więcej informacji na stronie organizatora