• Powrót uczniów do szkół

        Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach. Przypominamy, że na terenie szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły i noszenia maseczki ochronnej w częściach wspólnych budynku szkolnego.