• Obiady dla uczniów
    • Obiady dla uczniów

    • 31.08.2020 12:02
    • Szanowni Państwo,

     W związku ze zmianą regulaminu stołówki, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

     Informujemy jednocześnie, że obiady dla uczniów szkoły wydawane będą od dnia 14 września 2020 r.

     Zapisy dzieci na obiady dokonywane będą na podstawie uzupełnionej przez rodziców/opiekunów Karty Zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej szkoły.

     Wpłat za obiady za m-c wrzesień dokonać należy z góry, w nieprzekraczalnym terminie 7 – 11.09.2020 r.

     Obiady wydawane będą pod warunkiem dokonania płatności.

     Wpłaty przyjmowane będą w gabinecie Wicedyrektora szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

     Koszt obiadu w roku szkolnym 2020/2021 – 4,50 zł

     Kwota opłaty podstawowej za m-c wrzesień 2020 r.: 58,50 zł (13 dni roboczych x 4,5 zł)

      

      

    • więcej