• Witamy na nowej stronie internetowej naszej szkoły!
    • Na prośbę Mazowieckiej Policji podajemy komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.
     • Na prośbę Mazowieckiej Policji podajemy komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.

      27.03.2020

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

      Drodzy uczniowie!

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

    • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1963 Roku w Zaborowie z dnia 25 marca 2020 r.
     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1963 Roku w Zaborowie z dnia 25 marca 2020 r.

      25.03.2020

       

      w sprawie rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań przez Szkołę Podstawową im. Powstańców 1963 Roku w Zaborowie zwaną dalej Szkołą, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Działając  na podstawie  §1 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
      20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), informuję, że:

       

      począwszy od 25 marca 2020 r. do zakończenia czasu ograniczenia funkcjonowania szkół
      i przedszkoli, prowadzi się w Szkole kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

       

       

     • List z Kuratorium Oświaty do rodziców

      17.03.2020

      Kuratorium Oświaty

       

      w Warszawie

      Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

       

      Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.

       

      KPZ.576.9.2020.BF

       

                                                   Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

       

      mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

       

      Wyjątkowo ważne jest zadbanie o zachowanie higieny osobistej oraz o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania. Apeluję, aby w tym czasie dzieci nie korzystały z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw.

       

      Pamiętajmy o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem należy zadbać o ograniczenie kontaktów dzieci z osobami najbardziej narażonymi.

       

      Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

       

      Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji.

       

      Jednocześnie zachęcam Państwa, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski - rodzicami, dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie.

       

      Mam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania, zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

       

      Z poważaniem

       

       

      Mazowiecki Kurator Oświaty

       

      /-/

      Aurelia Michałowska

     • List z Kuratorium Oświaty do uczniów

      17.03.2020

      Kuratorium Oświaty

       

      w Warszawie

      Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

       

      Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.

       

      KPZ.576.9.2020.BF

       

                                                                          Drodzy Uczniowie,

       

      mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.

       

      Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.

       

      Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania do egzaminów. Swoją aktywność zaplanujcie racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń do rozwoju indywidualnych pasji.

       

      Pamiętajcie o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem zadbajcie o ograniczenie kontaktów z osobami najbardziej narażonymi. Jednocześnie, mając możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, nie zapomnijcie zainteresować się osobami wymagającymi szczególnej troski - dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie.

       

      Proszę, korzystajcie tylko z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

       

      Jestem przekonana, że Wasza odpowiedzialna postawa i zrozumienie, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

       

      Z poważaniem

       

       

      Mazowiecki Kurator Oświaty

       

      /-/

      Aurelia Michałowska

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

       

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

    • Odwołany obiad w dniu 10 marca
     • Odwołany obiad w dniu 10 marca

      04.03.2020

      Informujemy, że z powodu braku prądu w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie,

       

      w dniu 10 marca 2020

      niemożliwe będzie zapewnienie obiadów uczniom naszej szkoły.

       

      Kwota należności za obiady w marcu  zostanie pomniejszona o 3,5 zł z bieżącej płatności lub dokonany zostanie odpis z płatności za kolejny miesiąc.

       

     • Klasy 3b, 2a i 2b z wizytą w warszawskim Teatrze Capitol.

      05.03.2020

      27 lutego uczniowie klas 3b, 2a i 2b wybrali się do teatru Capitol, gdzie obejrzeli przedstawienie teatralne pt. ”Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

      Doktor Dolittle wraz ze swoimi podopiecznymi : Świnką Geb-Geb, Papugą Polinezją oraz małpką Czi-Czi przeniósł widzów w niezwykły świat pełnej przygód przyjaźni. Całość przeplatana była specjalnie skomponowanymi do spektaklu piosenkami.

        Po spektaklu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  interesujących warsztatach teatralnych, dzięki którym dowiedzieli się, jak wiele umiejętności składa się na grę aktorską.

      To była bardzo ciekawa wycieczka.

                                                                                                 Bogusława Ciupa

      .

    • Spotkanie z ciekawymi zawodami
     • Spotkanie z ciekawymi zawodami

      04.03.2020

      03.03.2020r. naszą szkołę odwiedził tata naszego ucznia, p.Juliusz Lipiński, który w sposób ciekawy i inspirujący przedstawił dzieciom wykonywany przez siebie zawód lekarza weterynarii. Uczniowie klas 6 biorący udział w zajęciach mogli zapoznać się z pracą weterynarza. Zaproszony gość profesjonalnie przygotował prezentację multimedialną dotyczącą zagadnień związanych z zawodem weterynarza. Dzieci były bardzo zainteresowane tym, o czym opowiadał pan Juliusz, zadawały pytania i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a na zakończenie pan  Lipiński  pokazał w jaki sposób przygotować się do zabiegu operacyjnego. Uczniowie mogli poćwiczyć na skórce od banana zakładanie szwów. Z ogromnym przejęciem słuchały opowieści i były zachwycone spotkaniem, co widać na zdjęciach, które znajdują się w naszej galerii. Dziękujemy za poświęcony nam czas i bardzo ciekawe zajęcia.

    • Gala wręczenia Oskarów Nauczycielskich w naszej szkole!!!
     • Gala wręczenia Oskarów Nauczycielskich w naszej szkole!!!

      25.02.2020

      W naszej szkole po raz pierwszy odbędzie się gala wręczenia OSKARÓW NAUCZYCIELSKICH. To Wy Uczniowie, będziecie mogli wybrać nauczycieli w następujących kategoriach:

      1)"GŁOS ROKU" - Nauczyciel, który przekazuje swoją wiedzę głosem bardzo donośnym.

      2) "CHODZIARZ ROKU" – czyli Nauczyciel, który bardzo szybko zmienia miejsce swojego pobytu, szczególnie na dyżurze. Trudno go zlokalizować, potrafi zaskoczyć, uczniów najbardziej wtedy, gdy odpisują zadanie.

      3) "SOKOLE OKO", czyli Nauczyciel posiadający bardzo wyostrzone zmysły. W grę może wchodzić słuch, wzrok, węch oraz tak zwany "szósty zmysł. Widzi wszystko, co się dzieje w klasie.

      4) "MISTRZ CIĘTEJ RIPOSTY” - Nauczyciel, który potrafi znaleźć odpowiedź na każdą, nawet najbardziej żenującą zaczepkę, krótko mówiąc niczym nie można go zaskoczyć.

      5) „Luzak Roku” – czyli nauczyciel, który potrafi swoim postępowaniem rozładować napiętą sytuację i powoduje, że świat staje się znośniejszy.

      6) „Moralizator Roku” – czyli Nauczyciel, który sporo czasu poświęca na dawanie dobrych rad, wskazywanie , co jest dobre, a co złe, co wolno, a czego nie wypada.

      Głosowanie rozpoczyna się w środę 26 lutego i kończy w piątek. Możecie głosować na trzech przerwach: na przerwie śniadaniowej, na przerwie od 11.35-11.45 oraz na przerwie obiadowej. Każdy z Was może oddać tylko jeden głos.

      Jak to zrobić?

      Na korytarzu przy pokoju nauczycielskim znajdziecie Członków Zespołu nadzorujących poprawność przebiegu głosowania. Musicie najpierw zgłosić się do stanowiska po kartę do głosowania i potwierdzenia odebrania karty. Na karcie wpisujecie w danej kategorii imię i nazwisko nauczyciela, na którego chcecie zagłosować. Następnie oddzielacie karty na poszczególne kategorie i wrzucacie do poprawnej urny.

      Brzmi skomplikowanie?

      Niekoniecznie. Jesteśmy po to, aby pomóc! Nie wiesz? Zapytaj Członków Samorządu Uczniowskiego. Przemyśl koniecznie swój głos, bo jeśli raz zagłosujesz – nie możesz zrobić już tego drugi raz.

      Powodzenia ;-)

      Opiekunami akcji jest p. Monika Spychalska i p. Marta Ochmańska oraz Samorząd Uczniowski :)

    • Hiszpania 2020
     • Hiszpania 2020

      24.02.2020

      Drodzy Państwo, w związku z dużym zaintersowaniem wakacyjnym obozem młodzieżowym do Hiszpanii dla klas 4-8 w dniach 27.06 - 06.07.2020r. ogłaszamy, że utworzyliśmy drugą grupę, dzięki czemu mamy jeszcze 10 wolnych miejsc !!!

      Zapisy na obóz i szczegóły wyjazdu : Wioletta Dziedzic 571 379 912, wiolka83@op.pl

      Hiszpania 2019 była hitem! Oprócz wypoczynku na wysokim poziomie w Blanes, mogliśmy zwiedzić Barcelonę, Wenecję, Monako, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Blanes, Padwę, San Remo. Podziwialiśmy widoki Czech, Austrii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Monako.

     • Zbiórka makulatury

      24.02.2020

      Ogłaszamy zbiórkę makulatury!!!!!24 lutego do 31 marca 2020. W ramach XVI edycji "Konkursu - zbiórka surowców wtórnych" dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego.

     • BAL KARNAWAŁOWY dla klas 1-3

      05.02.2020

      07 lutego 2020r. w szkole odbędzie się

      BAL KARNAWAŁOWY dla klas 1-3

      Mile widziane stroje karnawałowe:)

    • 21 lutego to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO.
     • 21 lutego to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO.

      04.02.2020

       

      My obchodzimy go po feriach –

      - 25 lutego.

       

      Z tej okazji prosimy każdą klasę o wykonanie przydzielonych zadań do 24 lutego.

      Klasy 1 – 3 przygotowują  plakaty ilustrujące wyrazy pochodzenia polskiego i zawierające nasze znaki diakrytyczne: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż

      lub liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż do dekoracji korytarza.

      Klasy 4 – 8 przygotowują plakaty zachęcające do używania znaków diakrytycznych w polskich literach.

          

      25 lutego odbędzie się konkurs na przebranie za postać literacką z utworu polskiego pisarza lub poety.

      Osoby przebrane prosimy o zaprezentowanie strojów w bibliotece na przerwie śniadaniowej.

       

      W tym dniu na korytarzach szkolnych pojawią się cztery stanowiska, przy których będzie można wykonać zadania z gramatyki, ortografii, literatury i frazeologii.

      Zostały przewidziane nagrody za poprawne odpowiedzi !

      Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Języka Ojczystego!

       

      polonistki

       

    • VIII Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863
     • VIII Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863

      04.02.2020

      26 stycznia 2020 roku klasy 3a i 5b wraz z rodzicami i wychowawczyniami p. Joanną Buniowską i p. Wiolettą Dziedzic, nauczycielem wspomagającym p. Jolantą Zdanowską a także szkolnymi Wolontariuszami, wzięli udział w VIII Rajdzie Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r - Nordic Walking. Impreza miała charakter rekreacyjny i nie miała elementów rywalizacji. Cudowna atmosfera, wspaniała integracja klas sprawiła, że trasa 5,5 km nie była trudnością nawet dla najmłodszych. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać uroki leśniej przyrody, ponieważ trasa przebiegała szlakami turystycznymi Kampinoskiego Parku Narodowego, ze startem na terenie Parku Rozrywki Julinek. Po zmaganiach sportowych, na wszystkich czekał ciepły poczęstunek, ognisko a także bardzo ciekawy pokaz historyczny - grupy rekonstrukcyjnej  z okresu Powstania Styczniowego. 

      Wśród przyjaciół miło płynie czas:)

      Dziękujemy!

      Wioletta Dziedzic

      Joanna Buniowska

      Jolanta Zdanowska

     • 30 stycznia 2020 roku odbyła się w naszej szkole dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8 zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

      03.02.2020

      Uczniowie bawili się przy najnowszych hitach, nie zabrakło układów tanecznych i pozytywnego humoru. W salach klasy zorganizowały sobie poczęstunek, dzięki któremu mogli nabrać sił do tańca. Nie zabrakło uczniów w maskach. Uczestnicy dyskoteki byli poczęstowani cukierkami. Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy pomogli w organizacji opieki nad uczniami: p. Agnieszce Krogulec, p. Edycie Sawickiej-Miodek, p. Monice Spychalskiej, p. Lilianie de Vacqueret, p. Katarzynie Stańczuk, p. Angelice Łakomskiej oraz p. Agnieszcze Zabłockiej-Osial, p. Joannie Buniowskiej. Dziękujemy również uczniom z klasy 6c, 7a i 7b zaangażowanym w dekoracje sali oraz p. Wioletcie Dziedzic za oprawę muzyczną.

      W imieniu SU – Marta Ochmańska

    • Radosna rewizyta – sparing szachowy
     • Radosna rewizyta – sparing szachowy

      29.01.2020

      Dnia 28 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 2b zorganizowali sparing szachowy, do którego zaprosili  szachistów z klas 2a i 2c oraz koleżanki i kolegów z klas drugich  ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym. Sparing rozpoczął się humorystyczną prezentacją bierek szachowych w wykonaniu uczennic: Neli Jędrych, Marii Szuszczewicz, Aleksandry Kubackiej i Wiktorii Kisiel. Po prezentacji  gospodarze i goście przystąpili do rozegrania partii szachowych , którym towarzyszyły miłe rozmowy, wymiana doświadczeń i umiejętności. Następnie wszyscy szachiści w radosnej i koleżeńskiej atmosferze bawili się podczas gier  „Kopiec kreta” i  „Kloc”. Gospodarze pożegnali miłych gości, planując kolejne spotkania, o których będziemy informować już wkrótce.

      Renata Rykowska

    • VI Festiwal Pieśni Powstańczej w Szkole Podstawowej
     • VI Festiwal Pieśni Powstańczej w Szkole Podstawowej

      28.01.2020

      24 stycznia 2020r r. społeczność szkolna obchodziła Święto Patrona Szkoły. Z tej okazji po raz szósty w szkole odbył się Festiwal Pieśni Powstańczej.

      Wydarzenie historyczno – muzyczne otworzyła Pani Dyrektor Agnieszka Olczak, która powitała wszystkich zebranych gości i zaprosiła do ceremoniału przekazania pocztu sztandarowego.

      Prowadzący uroczystość uczniowie kl. 3a Franciszek Wereski i Karolina Stanuch a także Natalia Przyborska i Zuzanna Majcher - uczennice kl. 6b, przypomnieli zasady konkursu i przedstawili komisję w składzie: p. Justyna Kłos, p. Dyrektor Agnieszka Olczak, p. Marta Derdońska i p. Renata Bujak. Komisja czuwała nad poprawnością konkursu i oceniała uczestników w trzech kategoriach wiekowych: kl. I - II, III-V, VI-VIII. Uczniowie wszystkich klas w pięknych strojach powstańców, znakomicie zaprezentowali zdolności wokalne i zobrazowali w pieśniach niepodległościowe dążenia Polaków oraz ich ówczesne nastroje. Przed wykonaniem poszczególnych utworów wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli poznać ciekawe informacje na temat pochodzenia pieśni. W III części uroczystości, bardzo ciekawą prezentację na temat powstania styczniowego, zaprezentowali uczniowie klasy 8 przygotowani przez p. Marcina Pietrzaka i p. Edytę Sawicką- Miodek.

      Po wysłuchaniu wszystkich utworów komisja ogłosiła wyniki:

      W kategorii I główną nagrodę - Grand Prix zdobyli uczniowie kl. IIa z wychowawczynią p. Anną Połeć, II miejsce kl. 2c z p. Moniką Strakowską  i III miejsce kl. 1a z p. Agnieszką Lasocką.

      W kategorii II - Grand Prix wywalczyła kl. IIIa z wychowawczynią p. Wiolettą Dziedzic, II miejsce kl. IIIb z wychowawczynią p. Bogusławą Ciupą i III miejsce kl. Vc. z p. Aliną Peryt.

      W kategorii III - Grand Prix zdobyła kl. 6c z wychowawczynią p. Martą Ochmańską, II miejsce kl. 8 z p. Lilianą de Vacqueret, III miejsce kl. VI b, której wychowawcą jest p. Monika Spychalska. Wyróżnienie otrzymał przedstawiciel kl. 7b Kacper Miedzierski.

      Zwycięzcy – otrzymali puchary i medale a pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone wszystkim uczestnikom, standardowo podczas uroczystego podsumowania I semestru.

       

       http://szkolazaborow.edupage.org/album/                                                                                                                                            

      Organizator Festiwalu

                                                                                                                                                                                         Wioletta Dziedzic

       

    • Konkurs Kolęd i Pastorałek
     • Konkurs Kolęd i Pastorałek

      27.01.2020

      10 stycznia, tuż po przerwie świątecznej w naszej szkole odbył się IV Konkurs Kolęd i Pastorałek. Dzięki wyjątkowej atmosferze, konkurs od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Tym razem na scenie wystąpiło aż 33 uczestników! Uczniowie zaprezentowali wspaniałe utwory świateczne, także w językach obcych. Mogliśmy usłyszeć między innymi: "Merry christmas everyone" - utwór wykonany przez Franciszka Wereskiego czy "Feliz Navidad" w odsłonie Karoliny Stanuch i Julii Kamińskiej i wiele innych ciekawych utworów świątecznych i kolęd. Na koniec wszyscy zaśpiewali hit przeglądu czyli     "Skrzypi wóz" w aranżacji grupy ENEJ. Każdy uczestnik otrzymał słodką niespodziankę od Pani Wioli i Moniki. Do usłyszenia za rok:)

       

      Wioletta Dziedzic

      Monika Strakowska

       

      http://szkolazaborow.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=36

       

    • 24 stycznia - VI Festiwal Pieśni Powstańczej
     • 24 stycznia - VI Festiwal Pieśni Powstańczej

      23.01.2020

      24 stycznia w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły, odbędzie się VI Festiwal Pieśni Powstańczej. Z tej okazji obowiązuje strój galowy.

      Harmonogram występów:

      8.55 - 9.40 - Występ uczniów kl. 1-2

      9.50 - 10.35 - Występ uczniów kl. 3-5

      10.50 - 11.35 - Występ uczniów kl. 6-8

      Lekcje odbywaja się zgodnie z planem.

    • Już po raz trzeci nasza szkoła uczestniczy w  akcji „Zrozumieć statystykę” organizowanej przez Urząd Statystyczny w Warszawie.
     • Już po raz trzeci nasza szkoła uczestniczy w  akcji „Zrozumieć statystykę” organizowanej przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

      22.01.2020

        To już VII edycja  projektu realizowanego w ramach Systemu Edukacji Statystycznej. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów z terenów województwa mazowieckiego i ma na celu popularyzowanie wiedzy statystycznej. W naszej szkole, na zajęciach przeprowadzonych przez pracownika Urzędu Statystycznego w Warszawie, tajniki statystyki zgłębiali uczniowie klas piątych. Dzieci  uczestniczyły  w warsztatach STATspotkanie – „Na tropie danych”, dzięki którym rozpoczęli swoją statystyczną przygodę. Uczniowie poznali  podstawowe pojęcia z obszaru statystyki, a także rynku pracy i demografii.

    • Podziękowanie za udział w WOŚP
     • Podziękowanie za udział w WOŚP

      18.01.2020

      W imieniu całej społeczności szkolnej bardzo dziękujemy naszym wspaniałym wolontariuszom, którzy brali udział w tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byli bardzo dzielni, zaangażowani i zawsze uśmiechnięci.

      Postawą godną naśladowania mogą poszczyć się:

      Mateusz SmętekMiłosz Bieniek, Igancy PływaczHubert GóralHubert Kosiński, Natalia Koncman, Gabriela Kóżlik, Hubert Sroczyński, Zofia Kowalska, Danuta Nietubyć, Dominik Denis

      a także ich pomocnicy:

      Lewandowska Magda, Kowalska Marysia, Budzinska Zofia, Bartczak Filip, Sokołowski Kacper, Czerniewska Martyna, Głowacka Oliwia, Marszałkowski Michał, Sosnowski Maksymilian, Baranowska Julia, Góral Hubert, Kląskała Stanisław, Nowak Julia, Zalewski Marcin, Majcher Zuzanna, Głowacka Magda, Straczuk Julia, Poznańska Zuzia, Jankowska Gabrysia, Sosnowska Marysia, Zając Kasia, Fryczyńska Aleksandra, Polit Aleksandra, Stańkowska Sylwia, Denis Małgorzata, Jasińska Laura, Ratajczak Julia

      Łącznie ze skarbonek uzbierali kwotę 8616zł.

      Największą zawartością puszki może pochwalić się Zosia Kowalska z klasy 7b - zebrała 1570zł.

      Gratulujemy!!!!!

       

      Dziękujemy również Panu Tomaszowi Wojtczakowi, który zasponsorował naszym wolontariuszom ciepły posiłek na wzmocnienie oraz Panu Andrzejowi Adamowiczowi, który smacznymi słodkościami umilił czas spędzony na kwestowaniu.

       

       

         

      Dyrektor szkoły Agnieszka Olczak

      Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:

      Pani Joanna Buniowska

      Pani Wioletta Dziedzic

      Pani Monika Strakowska

       

       

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

      13.01.2020

      ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ 16 STYCZNIA:

      DLA KLAS I-III O GODZ. 17.00

      DLA KLAS IV-VIII O GODZ. 17.30

      Przydział sal lekcyjnych:

      1a sala 6

      1b sala 17

      2a sala 3

      2b sala 3a

      2c sala 8

      3a sala 5

      3b sala 7

      4 sala 15

      5a sala 13

      5b sala 9

      5c sala 16

      6a sala 2

      6b sala 12

      6c sala 10

      7a sala 4

      7b biblioteka

      8 sala 1

       

    • Międzynarodowy Dzień Koszuli
     • Międzynarodowy Dzień Koszuli

      11.01.2020

      Samorząd Uczniowski zachęca do świętowania Międzynarodowego Dnia Koszuli, który przypada na 13.01.W poniedziałek zakładamy ulubione koszule i jednoczymy się jako społeczność szkolna :-)Serdecznie zapraszamy do świętowania razem z nami.

    • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
     • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

      08.01.2020

      Siema! Zapraszamy na 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku – ze względu na zamknięcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zaborowie – organizujemy wspólny gminny finał w Lesznie. Zaczynamy od godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Szkolnej 10.

      Jeśli mieliby Państwo życzenie wesprzeć WOŚP zapraszamy do kwestowania od jutra, czyli od czwartku 9 stycznia w naszej Szkole w Zaborowie! Wolontariusze będą zbierali pieniądze do jednej wielkiej szkolnej  puszki!

      "Rzeczy od serca" można przynosić do sekretariatu SP w Zaborowie do 10 stycznia 2020 do godziny 14:00. Zostaną one przekazane na licytację. Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

       

      Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

      Monika Strakowska, Wioletta Dziedzic

  • Galeria zdjęć

   • 6c, 6b zdalne nauczanie - Dzień Kolorowej Skarpetki 21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
   • Zdalne nauczanie kl.3a tworzy dobrego wiruska:)
   • Klasy 3b, 2a i 2b z wizytą w warszawskim Teatrze Capitol.
   • Dzień Języka Ojczystego autorem zdjęć jest Filip Bartczak z klasy 8
   • Wizyta Weterynarza w kl. 6
   • Klasy 6b i 6c na Festiwalu Nauki w WarszawieWarsztaty "Jak budować robota"?
   • Bal Karnawałowy dla klas 1-3
   • Dyskoteka 2020
   • Warsztaty statystyczne
   • VIII Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863
   • kl 1a i 1b na zajęciach sportowych w Lesznie
   • Sparing szachowy Zaborów-Borzęcin Duży
   • VI Festiwal Pieśni Powstańczej
   • Konkurs Kolęd i Pastorałek
   • Wolontariusze podczas 28 Finału WOŚP
   • Jasełka
   • Klasa 2a odwiedziła przedszkole w Zaborowie
   • Kl. 3a Projekt "Najstarsze miasta w Polsce"
   • Kreatywna nauka zegara w klasie 3a
   • Warsztaty "Nasza wspólna sprawa ekologiczna Warszawa"
   • Akcja Kość i Kocyk dla Azorka!
   • Kartki świąteczne w kl. 6c
   • wigilia klasy 3a
   • wigilia klasy 6b
   • Mikołaj w klasie 1b!
   • Kabaret w wykonaniu kl. 3a "Szkoła na wesoło" z okazji Dnia Edukacji Narodowej
   • Klub Młodego Odkrywcy
   • Dzień Pluszowego Misia
   • Ślubowanie klas pierwszych
   • Zdjęcia szkoły
  • Tygodniowe menu

   • Środa25. 03.
   • brak danych
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 31.03.2020
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Partnerzy

   • Gmina Leszno
   • Powiat Warszawski Zachodni
   • Parafia Nawiedzenia Najświetszej Maryi Panny w Zaborowie
   • Przedszkole w Zaborowie
   • OSP Zaborów
   • Zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu warszawskiego zachodniego
   • Biblioteki publiczne