• brak danych
  • Organizacja roku szkolnego 2020/2021

  •  

   1.

   01.09.2020r.

   Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Podstawa prawna:

   § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

   3.

   23.12.2020r. -  31.12.2020r.

   Zimowa przerwa świąteczna

    

    Zimowa przerwa świąteczna

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
   z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

   4.

   18.01.2021r. -  31.01.2021r.

    Ferie zimowe

    

    Ferie zimowe

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

   5.

   01.04.2021r. -  06.04.2021r.

   Wiosenna przerwa świąteczna

    

   Wiosenna przerwa świąteczna

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

   6.

   25.05.2021r. -  27.05.2021r.

    Egzamin ósmoklasisty

    

   Egzamin ósmoklasisty

   Podstawa prawna:

   art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

   § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

   7.

   25.06.2021r.

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    

   Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   w szkołach

   Podstawa prawna:

   § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

   8.

   26 .06.2021r. -  31.08.2021r.

   Ferie letnie

    

   Ferie letnie

   Podstawa prawna:

   § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    


    Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

    

   Lp.

   Data

   Dzień tygodnia

   Podstawa prawna

   1.

      04.05.2021r.

   wtorek

   Dni wolne

   od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

   § 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603z późn. zm. )

   2.

   25.05.2021r.

   wtorek

   3.

   26.05.2021r.

   środa

   4.

   27.05.2021r.

   czwartek

   5.

   04.06.2021r.

   piątek