•  

   Plan uroczystości, konkursów i wydarzeń w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie w roku 2020/2021

  Plan jest dokumentem otwartym, może być modyfikowany i uzupełniany w miarę bieżących potrzeb szkoły oraz dostosowany do sytuacji epidemiologicznej

   

  W R Z E S I E Ń


  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialni - osoba/zespół

  01.09

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Spotkanie ogólne, spotkania wychowawców z uczniami. Pogadanki nt. bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

  Dyrektor, wychowawcy

  wrzesień

   

  Dostosowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego do aktualnych potrzeb i zapisów prawa oświatowego.

  Zespół specjalistów

   

  Zapoznanie uczniów z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wybór Samorządu klasowego.

  Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana

  rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; bezpieczne korzystanie z hali sportowej, boiska szkolnego, placu zabaw, sal lekcyjnych, szkolnych korytarzy, zasady bezpieczeństwa podczas lekcji chemii, fizyki, informatyki i zajęć technicznych.

  Wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy

   

  Nabór do Szkolnego Klubu Wolontariusza

  p. Joanna Buniowska

   

  Prawa dziecka. Prawa ucznia. Obowiązki ucznia. Zajęcia na godzinie wychowawczej.

  Wychowawcy

   

  Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybór opiekuna Samorządu

  p. Katarzyna Stańczuk

  Wrzesień/ październik

   

  Przypomnienie uczniom zasad ewakuacji (godzina z wychowawcą, zajęcia techniczne, technika). Próba ewakuacji z budynku.

  Wychowawcy klas I VIII szkoły, podstawowej

  p. Janusz Pałka - na zajęciach techniki

   

   

  Wydarzenie w ramach projektu Drogi do wolności

  „Ukryte w Puszczy”- interaktywna wycieczka po miejscach pamięci znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

  p. Joanna Buniowska

   

  Świetlica - Konkurs techniczny pt. „Jesienne ludziki”

  p. Renata Bujak, p. Aneta Jaworska

   

  Akcja edukacyjna propagująca dbanie o środowisko przyrodnicze „Sprzątanie okolic Zaborowa”

  p. Urszula Cyga, p. Hanna Szymańska

   

  XVI Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” dla klas I-VIII.

  p. Edyta Sawicka-Miodek, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz

   

  Bitwa warszawska 1920-2020 Papież Pius XII i ks. Ignacy Skorupka zwykli ludzie, niezwykli bohaterowie. Konkurs na pracę przestrzenną dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Rajd po KPN kl.4-6

  p. Alina Peryt, p. Krzysztof Romanowski

  24.09

  Olimpiada Matematyczna Juniorów – etap szkolny

  p. Magdalena Dolota

   

  Konkurs plastyczny – Logo klasy - dla klas IV – VIII.

  p. Agnieszka Zabłocka-Osial

  29.09

   

   

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  p. Agnieszka Lasocka, p. Małgorzata Cwynar, p. Bogusława Ciupa, p. Edyta Sawicka – Miodek, p. Katarzyna Stańczuk, nauczyciele pełniący dyżury

  międzylekcyjne

   

  Sporządzenie list uczniów przystępujących do konkursów przedmiotowych. Zebranie pisemnych zgód od rodziców uczniów przystępujących do udziału w konkursach przedmiotowych.

  Nauczyciele przedmiotów

   

  Sprawdziany diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów. Ustalenie wniosków.

  Nauczyciele przedmiotów

  cały rok szkolny

  Ogłoszenie akcji pomocy chorym i niepełnosprawnym zbiórka nakrętek (akcja międzyklasowa)

  Psycholog p. Joanna Choszczyk

   

   
   

  P A Ź D Z I E R N I K

   
   

   

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  Październik

  Wydarzenie w ramach projektu Drogi do wolności

  Wernisaż prac Czym jest dla mnie wolność’ w projekcie szkolnym „Drogi do wolności” – prezentacja multimedialna

  p. Bogusława Ciupa, p. Agnieszka Zabłocka – Osial

   

  Międzypokoleniowy Konkurs Recytatorski Poezji o tematyce niepodległościowej (nagrania recytacji on-line)

  Zespół edukacji wczesnoszkolnej

   

  Konkurs „Rozważania ponowne. Poezja/Sztuka/Natura”, prace plastyczne.

  Zespół edukacji wczesnoszkolnej

   

  X Światowy Dzień Tabliczki mnożenia

  p. Anna Dębowska, p. Magdalena Dolota, p. Justyna Kłos

  05.-11.10

  Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

  p. Ewelina Zalewska

   

  Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

  Pielęgniarka, dyrektor, zaproszony przedstawiciel instytucji pozaszkolnej

   

  I etap szkolny konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych

  Wicedyrektor

   

  Ustalenie harmonogramu współpracy z Biblioteką Publiczną w Zaborowie

  p. Renata Rykowska

  10.10

  XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dzieci i młodzieży „Tęczowy Kalendarz”

  p. Renata Bujak, p. Monika Wiankowska

  14.10

  Uroczyste spotkanie uczniów z nauczycielami z okazji Święta Edukacji Narodowej.

  p. Wioletta Dziedzic, p. Joanna Jaroszkiewicz

  Październik

  Europejski Dzień Języków obcych

  p. Joanna Jaroszkiewicz, Angelika Łakomska,

  p. Renata Sajda, p. Julia Karwowska

   

  „Bezpieczny Internet” rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, nauka bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci.

  Szkolny Klub Wolontariusza, nauczyciel zajęć komputerowych,

   

  XIX Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” dla uczniów klas 1-8 zgłoszenie uczniów chętnych do 15 października

  p. Liliana de Vacqueret, p. Edyta Sawicka – Miodek, p. Iwona Jezdychowicz

   

  Poczet Świętych i Aniołów konkurs o świętych i błogosławionych XX i XXI wieku dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Konkurs „Drzewo Genealogiczne” – praca plastyczna – uczniowie klas 1-8

  p. Michalina Mikołajczak - Król

   

  26.10

  I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Piszę, Ilustruję i Wydaję Moja Książka w Drodze do Nobla.

  p. Renata Bujak, p. Monika Wiankowska

  28. – 31.10

  Prace porządkowe na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły

  Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza

  Październik

  Projekt międzyprzedmiotowy „Apteczka babuni” – klasa VIb

  p. Urszula Cyga, p. Hanna Szymańska

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

   

   

   
    Pole tekstowe: L I S T O P A D

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  listopad

  Akcja „Kość i kocyk” – pomoc zwierzętom ze schroniska.

  Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza

   

  Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  p. Wioletta Dziedzic, p. Jolanta Zdanowska

   

  Olimpiada wiedzy Archimedes plus- matematyka plus – klasy III - VIII

  Przewodnicząca zespołu, nauczyciele matematyki

   

  Olimpiada wiedzy Archimedes Lingua – Plus – klasy IV – VIII

  p. Joanna Jaroszkiewicz, p. Angelika Łakomska,

  p. Julia Karwowska

   

  Ogólnopolski konkurs matematyczny „Alfik matematyczny” – klasy I-VIII

  p. Joanna Buniowska, nauczyciele matematyki

  21.11

  Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mały Pitagoras” – etap szkolny

  p. Anna Dębowska, p. Magdalena Dolota

   

  Udział w akcji „Góra Grosza” – zgodnie z harmonogramem organizatora.

  Szkolny Klub Wolontariusza

   

  Festiwal Żytniego Chleba

  p. Agnieszka Lasocka, wychowawcy

   

  Konkurs - Orszak Trzech Króli – klasy I - VIII

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Wydarzenie w ramach projektu Drogi do wolności Turniej szachowy

  p. Renata Rykowska

   

  Świetlicowy Konkurs plastyczno-techniczny „Malowany ul”

  p. Renata Bujak, p. Aneta Jaworska

   

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

   

   

   
    Pole tekstowe: G R U D Z I E Ń

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  grudzień

  Konkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej – klasy I - III

  p. Bogusława Ciupa, p. Anna Połeć

   

  Kiermasz bożonarodzeniowy

  nauczyciele świetlicy, wicedyrektor,

  Szkolny Klub Wolontariusza, p. Ewelina Zalewska

   

  Konkurs na wiersz z historią naszej szkoły w tle – dla uczniów klas 1-8

  p. Liliana de Vacqueret, p. Edyta Sawicka – Miodek, p. Iwona Jezdychowicz

   

  Zajęcia: Bezpieczne święta i Nowy Rok (godzina wychowawcza, zajęcia świetlicowe).

  Wychowawcy klas

   

  Konkurs kolęd i pastorałek

  p. Wioletta Dziedzic

   

  Obchody Bożego Narodzenia – akcja (ostatni dzień nauki szkolnej przed świętami)

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

  grudzień styczeń

  Próbny egzamin dla uczniów klas ósmych

  Wicedyrektor, nauczyciele przedmiotu

  Próbny egzamin dla uczniów klas ósmych

  Wicedyrektor, nauczyciele przedmiotu

  Próbny egzamin dla uczniów klas ósmych

  Wicedyrektor, nauczyciele przedmiotu

   

  Świetlicowy Konkurs warcabowy

  p. Justyna Ignatowicz, p. Aneta Jaworska

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

   

   

   

   

   

  S T Y C Z E Ń

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  styczeń

  „Karnawałowy zawrót głowy” zabawy klasowe

  Wychowawcy

   

  Święto Patrona Szkoły. Podsumowanie projektu Drogi do wolności

  Koordynator p. Joanna Buniowska

   

  VII Festiwal Pieśni Powstańczej

  p. Wioletta Dziedzic, wychowawcy

   

  Konkurs logicznego myślenia – klasy 2-3

  p. Renata Rykowska

   

  Ogólnopolska Olimpiada Logicznego Myślenia Olimpus kl.4-8

  p. Justyna Kłos, nauczyciele matematyki

   

  Zajęcia: Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe (godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe).

  Wychowawcy, nauczyciele świetlic

   

  Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Zimowy pejzaż”

  p. Justyna Ignatowicz, p.Aneta Jaworska

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

           

   

   

   

   

   

  L U T Y

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  luty

  Konkurs „Santo Subito” Święty Jan Paweł II przyjaciel świętych i błogosławionych (uczniowie klas 1- 3, 4-6, 7-8)

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Dzień Języka Ojczystego – klasy I - VIII

  p. Liliana de Vacqueret, p. Edyta Sawicka – Miodek, p. Iwona Jezdychowicz

   

  „Gdy myślę misje…” konkurs organizowany przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie (uczniowie klas 1-3, 4-6, 7-8)

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

           
   

   

  „Love letters” – konkurs na najlepszy list miłosny w języku angielskim (uczniowie klas 4-6, 7-8)

  p. Julia Karwowska, p. Joanna

  Jaroszkiewicz, p. Angelika Łakomska

   

  Konkurs na wiersz walentynkowy

  p. Liliana de Vacqueret, p. Edyta

  Sawicka – Miodek, p. Iwona Jezdychowicz

  luty

  Olimpus. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna (uczniowie klas 7-8)

  p. Michalina Mikołajczak - Król

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

  M A R Z E C

   

   

   

   

   

   

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  marzec

  Dzień Świętego Patryka – klasy I - VIII

  p. Angelika Łakomska, p. Joanna Jaroszkiewicz, p. Julia Karwowska

   

  Konkurs ogólnopolski „Savoir vivre na co dzień” – klasy 4-6, 7-8

  p. Edyta Sawicka Miodek, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz

   

  Kangur matematyczny – klasy 2-8

  p. Joanna Buniowska, nauczyciele matematyki

   

  Dzień Liczby π

  p. Magdalena Dolota, nauczyciele matematyki

   

  Gala Piosenki Dziecięcej

  p. Wioletta Dziedzic

   

  I Mistrzostwa Szkoły w Interpunkcji

  p. Liliana de Vacqueret, p. Edyta Sawicka

  – Miodek, p. Iwona Jezdychowicz

   

  XVIII Mistrzostwa Szkoły w Ortografii

  p. Iwona Jezdychowicz, p. Edyta Sawicka – Miodek, p. Liliana de Vacqueret

   

  Prowadzenie w szkole zajęć otwartych dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Zaborowie.

  Zespół ds. promocji szkoły

   

  Konkurs „Co w puszczy piszczy?” – szkolny i powiatowy

  p. Urszula Cyga, p. Hanna Szymańska

   

  Eliminacje do „Konkursu Pięknego Czytania” klasy I - VIII

  p. Edyta Sawicka Miodek, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz

   

   

  Wojewódzki konkurs recytatorski polskiej poezji patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko” – kl. I - VIII

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

  marzec

  Olimpus. Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego

  p. Joanna Jaroszkiewicz, p. Angelika Łakomska, p. Julia Karwowska

   

  Konkurs pięknego czytania i opowiadania w języku niemieckim dla uczniów klas 7-8

  p. Renata Sajda

   

  Świetlicowy Konkurs plastyczno-techniczny „Ekologiczna marzanna”

  p. Monika Wiankowska, p. Justyna Ignatowicz

  K W I E C I E Ń

   

   

   

   

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  kwiecień

  Ogólnopolski konkurs leksykalny z języka angielskiego- Memory masters – klasy IV - VIII

  p. Joanna Jaroszkiewicz, p. Angelika Łakomska, p. Julia Karwowska

  2.04.

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  p.Ewelina Zalewska

   

  Podsumowanie akcji „Najlepszy czytelnik”

  p. Edyta Sawicka – Miodek

   

  Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Święto Flagi

  p. Michalina Mikołajczak - Król, p. Ewelina Zalewska

   

  Akcja „Mój region”

  p. Urszula Cyga, Zespół przyrodniczy Zespół ds. promocji szkoły

   

  Dzień Ziemi – wystawa prac

  p. Urszula Cyga, p. Hanna Szymańska

   

  Konkurs „Woda źródłem życia” kl.1-3 -praca plastyczna, kl.4-6 i 7-8 -konkurs wiedzy

  p. Beata Walczak, p. Urszula Cyga, p. Hanna Szymańska

   

  Rajd po KPN kl.7-8

  p. Alina Peryt, p. Krzysztof Romanowski

   

  VI Zaborowski Tydzień Biblijny – klasy IV - VIII

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Konkurs plastyczny „Wielkanocny Kogucik”

  p. Jolanta Zdanowska

   

   

  „Konkurs mitologiczny” – klasy VI - VII

  p. Edyta Sawicka Miodek, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz

   

  Konkurs czytelniczy „Wydajemy własną książkę”

  p. Edyta Sawicka Miodek, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

  kwiecień

  Konkurs na komiks w języku angielskim (dla uczniów klas 4-8)

  p. Joanna Jaroszkiewicz, p. Angelika Łakomska, p. Julia Karwowska

   

  Konkurs „Mam Talent”

  p. Anna Połeć, p. Bogusława Ciupa

   

  Świetlicowy konkurs recytatorski „Wiosna wierszem pisana”

  p. Renata Bujak, wychowawcy

  M A J

   

   

   

   

   

   

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  25.05

  Egzamin ósmoklasisty – język polski

  Dyrektor

  26.05

  Egzamin ósmoklasisty – matematyka

  Dyrektor

  27.05

  Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

  Dyrektor

  maj

  Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach w kościele

  p. Katarzyna Stańczuk

  08.05

  Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mały Pitagoras” – etap rejonowy

  p. Anna Dębowska, p. Magdalena Dolota

   

  Konkurs recytatorski z języka angielskiego – klasy I-8

  p. Angelika Łakomska, p. Joanna Jaroszkiewicz, p. Julia Karwowska

   

  Konkurs. Laurka dla mamy.

  p. Edyta Sawicka Miodek, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz, p.

  Katarzyna Stańczuk

   

  Mam talent – klasy I - VIII

  p. Bogusława Ciupa, p. Anna Połeć

   

   

  Cross z historią w tle – konkurs polonistyczny, historyczny i plastyczny (gminny).

  p. Michalina Mikołajczak-Król,

  nauczyciele języka polskiego, historii i plastyki

   

  Promocja zdrowia – przygotowanie gazetki o zdrowym trybie życie.

  p. Urszula Cyga

   

  Zajęcia terenowe po KPN dla kl 4a i 4b

  p. Urszula Cyga

   

  Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie

  p. Beata Walczak, p. Urszula Cyga, p. Hanna Szymańska

  maj

  Majówka Zaborowska – impreza integrująca środowisko lokalne.

  p. Joanna Buniowska, zespół ds. promocji

   

  Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez uczniów

  p. Violetta Zysik, p. Joanna Choszczyk

   

  Konkurs wiedzy o Niemczech (dla klasy 7-8)

  p. Renata Sajda

   

  Kapliczki Maryjne – praca przestrzenna – konkurs szkolny

  p. Katarzyna Stańczuk, ks. Maciej Szymański

   

  Świetlicowy konkurs taneczny „Magia tańca”

  p. Monika Wiankowska, wychowawcy

   

   

   
    Pole tekstowe: C Z E R W I E C

   

  Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  czerwiec

  Dzień Dziecka. Impreza rodzinna - Piknik sportowy

  Wychowawcy klas, Opiekunowie Klubu Wolontariusza

   

  Klasowe obchody Dnia Dziecka - wycieczki

  Wychowawcy klas 1-3

   

  Egzamin na kartę rowerową.

  p. Janusz Pałka

   

  Konkurs mody przeprowadzony w języku niemieckim

  p. Renata Sajda

   

  Zajęcia: Bezpieczne wakacje (godzina wychowawcza, zajęcia świetlicowe).

  Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

  25.06

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Dyrektor, nauczyciele