• SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU    ŚWIETLICA SZKOLNA


    godziny pracy świetlic: 7.00 - 17.30

    Karta zapisu dziecka do świetlicy    Oświadczenie do odbioru dziecka    konkursy świetlicowe    PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ    PLAN ZAJĘĆ DNIA ŚWIETLICY DLA GRUPY I KLASY 1B i 2c

    8.00- 11.35 Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze dla Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii.

    11.40 – 12.30 Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania Dzieci, zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

    12.30 – 12.50 Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk. Obiad.

    12.50 – 14.20 Pomoc w odrabianiu lekcji.

    14.20 – 14.35 Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci.

    14.35 – 15.00 Zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznego planu pracy. Gry i zabawy na boisku szkolnym (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych).

    15.00 – 15.25 Zabawy ruchowe, oglądanie filmów i bajek, zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań Dzieci, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne. Gry i zabawy na boisku szkolnym (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych). Porządkowanie sali. Sprowadzanie Dzieci do świetlicy na parterze.

    Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci, np.: z powodu uroczystości szkolnych, posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, choroby nauczyciela, itp.

    PLAN ZAJĘĆ DNIA ŚWIETLICY DLA GRUPY II klasy 1a, 2a i 2b

    11.40 – 12.30 Schodzenie się Dzieci, zabawy w kącikach zabaw według zainteresowań . uczniów, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania Dzieci, zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, zabawy ruchowe.

    12.30 – 12.50 Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk. Obiad.

    12.50 – 14.20 Pomoc w odrabianiu lekcji.

    14.20 – 14.35 Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci.

    14.35 – 15.00 Zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznego planu pracy. Gry i zabawy na boisku szkolnym (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych).

    15.00 – 15.25 Zabawy ruchowe, oglądanie filmów i bajek, zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań Dzieci, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne. Gry i zabawy na boisku szkolnym (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych). Porządkowanie sali. Sprowadzanie Dzieci do świetlicy na parterze.

    Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci, np.: z powodu uroczystości szkolnych, posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, choroby nauczyciela, itp.

    PLAN ZAJĘĆ DNIA ŚWIETLICY DLA GRUPY III klasy 3a i 3b

    7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych.

    11.40 – 12.30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zabaw według zainteresowań uczniów, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy konstrukcyjne, gry planszowe.

    12.30 – 12.50 Obiad. Gry stolikowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce.

    12.50 – 14.20 Pomoc w odrabianiu lekcji.

    14.20 – 14.35 Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci. Rozwiązywanie krzyżówek, quizów, zagadek, rebusów itp.

    14.35 – 15.00 Zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznego planu pracy.

    15.00 – 15.25 Zabawy ruchowe, oglądanie filmów, zabawy według pomysłu dzieci, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne. Gry i zabawy na boisku szkolnym (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych). Porządkowanie sali, sprowadzanie dzieci do świetlicy na parterze.

    Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci, np.: z powodu uroczystości szkolnych, posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, choroby nauczyciela, itp.

    PLAN ZAJĘĆ DNIA ŚWIETLICY DLA GRUPY V KLASY 4, 5a,b,c,6 a,b,c

    11.40 – 12.30 Schodzenie się dzieci. Rozwiązywanie krzyżówek, quizów, zagadek, rebusów itp.

    12.30 – 12.50 Przerwa obiadowa, drugie śniadanie.

    12.50 – 14.30 Pomoc w odrabianiu lekcji.

    14.30 – 14.45 Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci.

    14.45 – 15.10 Zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznego planu pracy.

    15.10 – 15.25 Zabawy ruchowe, oglądanie filmów, zabawy według pomysłu dzieci, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne. Gry i zabawy na boisku szkolnym (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych). Porządkowanie sali, sprowadzanie dzieci do świetlicy na parterze.

    Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci, np.: z powodu uroczystości szkolnych, posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, choroby nauczyciela, itp.

    PLAN ZAJĘĆ DNIA ŚWIETLICY DLA GRUPY POPOŁUDNIOWEJ

    15.25 -15.45 Schodzenie się dzieci ze świetlic górnych.

    15.45 – 16.30 Czytanie czasopism lub lektur własnych. Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.

    16.30 – 17.15 Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zabawy integracyjne/ kolorowanki tematyczne, rysowanie, , gry planszowe, puzzle, szachy, warcaby. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym(w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych). Zabawy wg zainteresowań.

    17.15 – 17.30 Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

    Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci, np.: z powodu uroczystości szkolnych, posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, choroby nauczyciela, itp.
    Świetlicowy konkurs plastyczny „ Smok Wawelski ”


    W konkursie wzięli udział uczniowie z klas Ia, Ib, Ic. Celem konkursu było stworzenie jak najbardziej oryginalnego wizerunku smoka widzianego oczami dziecka oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu wykonali smoki, używając różnorodnego materiału. Ponieważ prace były bardzo piękne, nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu:

    Zwycięzcami konkursu zostali:

    I miejsce – Niewiadomski Maksymilian - klasa 1a

    Szłyk Helenka – klasa 1c

    Jaworek Lena- klasa 1c

    Przybylińska Katarzyna - klasa 1b

    Siwek Gabrysia - klasa 1a

    II miejsce – Rusztecka Iga - klasa 1a

    Nowicka Alicja klasa 1c

    Jędrych Nala – klasa 1b

    Antoni Fiedorowicz- klasa 1b

    Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w organizowanych konkursach
    Świetlicowy konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”


    W konkursie wzięły udział uczniowie z klas „ 0”, Ia, Ib, Ic. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Jury miało trudne zadanie do wykonania ponieważ wszystkie prace były bardzo „smakowite”.

    Dzieci nagrodzone w konkursie:

    I miejsce – Kobyliński Krzysztof - klasa 1c i Bieńczak Julia - klasa 1c

    II miejsce – Skalska Lena - klasa 1c i Kicmal Natalia - klasa 1c

    III miejsce – Wojtczak Filip - klasa 1b i Kisiel Weronika - klasa 1a

    Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i serdecznie gratulujemy.


    Świetlicowy konkurs plastyczny „ Kapelusz dla Pani Jesieni”


    W konkursie wzięły udział uczniowie z klas „ 0”, Ia, Ib, Ic. Celem konkursu było utrwalenie znajomości i charakterystycznych cech jesieni oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu wykonali kapelusze, używając różnorodnego materiału przyrodniczego: liście, kasztany, żołędzie, owoce, kwiaty i wiele innych darów natury. Ponieważ prace były bardzo piękne, nagrody i wyróżnienia otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu:

    Zwycięzcami konkursów zostali:

    I miejsce – Niewiadomski Maksymilian - klasa 1a Rusztecka Iga - klasa 1a

    II miejsce – Szuszczewicz Maria - klasa 1b Skrzyński Hubert - klasa 1a

    III miejsce – Kępka Malwina - klasa 1c Szłyk Helena - klasa 1c

    Wyróżnienia otrzymali:

    Ustaszewski Julian klasa „0”, Birek Laura klasa 1a, Nowicka Ala klasa 1c

    Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w organizowanych konkursach